Categories
Belajar Islam

Silsihan 25 Nabi dalam Islam

Nabi Adam Alaihissalaam. Asal keturunan semua manusia. Isterinya bernama Hawa yang dicipta daripada tulang rusuk baginda. Mulanya tinggal di Syurga, kemudian Allah swt turunkan mereka ke Dunia. Nabi Idris Alaihissalaam. Penduduk Babil Iraq, terima 30 suhuf untuk umatnya keturunan Qabil. Orang pertama pandai menulis, membaca, ilmu falak dan jahit menjahit.  Nabi Nuh Alaihissalaam. Allah utus […]

Categories
Belajar Islam

14 Abad yang lalu Al-Quran sudah berbicara dan baru di abad ini terbukti kebenarannya

Fakta ilmiah yang tertuang dalam al-Qur’an dalam beberapa abad terakhir telah terbukti kebenarannya. Para ilmuan menemukan beberapa hasil penelitian yang ternyata telah tertulis dalam kitab suci umat muslim ini. Bagi umat muslim, al-Qur’an dianggap sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Salah satu keajaiban al-Qur’an adalah terpeliharanya keaslian isi. Al-Qur’an tidak berubah sedikitpun sejak pertama kali diturunkan […]

Categories
Belajar Islam

Sesudahku tidak ada Nabi lagi

Bismillahirrahmaanirrahiim,Assalaamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,Salah satu syubhat yang dilontarkan oleh Ahmadiyyah adalah atsar berikut.Aisyah radhiallahu ‘anha berkata:“Katakanlah, sesungguhnya ia [Muhammad] adalah khaatamul-anbiya’, tetapi jangan sekali-kali kamu mengatakan laa nabiyya ba’dahu (tidak ada Nabi sesudahnya)” (Durrun Mantsur, jld. V, hlm. 204; Takmilah Majmaul Bihar, hlm. 5)Mohon penjelasan tentang keadaan atsar tersebut yang bertentangan dengan hadits berikut.