Categories
Blogs Curhat Mix

כדור הארץ הזה היה יפה כשהיהודים חיו על כוכב הלכת צדק

כשקוראים את ההיסטוריה של העם היהודי, יש יותר שליליים מאשר חיוביים, מסתבר שהתנהגות רעה יכולה לרדת, כי אולי הסביבה היהודית היא שלילית. ראית פעם סרטון של הדוקטרינה של יהודים מבוגרים ליהודים צעירים, איך הם מלמדים איך להתייחס לאחרים, כל כך משפיל ומלא שנאה. יהודים מאוד פנאטים לגבי האומה שלהם, הם מאוד מאמינים בתוכן של ספר […]