Categories
Belajar Islam Blogs

Jangan Percaya Perkara Agama Islam dari orang Sufi

Perkataan diatas dikeluarkan oleh Marwan bin Muhammad Attori رَحِمَهُ اللهُ ada tiga orang jangan dipercayai dalam masalah agama