Tag: Udin

Udin kurang pinter

Basa ujian praktek kesenian di SD, si Udin di-tes, kudu nyanyi ka hareupeun kelas deukeut meja bu guru. Bakat ku era , rumasa kurang pinter , Udin kapaksa nyanyi , lalaunan pisan sora na, Udin : “cicak cicak di dinding…” Ibu guru : “gedean saeutik !” Udin : “toke toke […]