Tag: shalat

Shalat Sunat Rawatib

shalat berjamaah

Amalan pertama yang akan dihisab pada hari Kiamat adalah SHALAT. Allah mengarahkan malaikatnya sedangkan DIA Maha Mengetahui, ‘Nilailah shalat hamba Ku, sempurna atau kurang’. Sekiranya shalatnya sempurna, maka ia direkodkan sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, Allah mengarahkan lagi, ‘Adakah hamba Ku mempunyai shalat sunat? Sekiranya ada, sempurnakan shalat fardhunya dengan […]

Pengaruh Warna Alam Bagi Manusia Sesuai Dengan Waktu Shalat

Shalat merupakan rukun Islam yang ke-2 yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Shalat wajib dilakukan 5 kali dalam sehari semalam, ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 103: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian […]

10 Sebab Shalat Tidak Diterima

Terdapat Hadis Rasulullah saw juga mengatakan bahwa terdapat 10 golongan manusia yang shalatnya tidak diterima oleh Allah SWT iaitu : 1. Orang lelaki yang shalat sendirian tanpa membaca sesuatu. 2. Orang lelaki yang mengerjakan shalat tetapi tidak mengeluarkan zakat. 3. Orang lelaki yang minum arak tanpa meninggalkannya(taubat). 4. Orang lelaki […]

Beberapa Kesalahan dalam Sholat

At Tauhid edisi VII/48   Oleh: Rizki Amipon Dasa Segala puji bagi Allah ta’ala , semoga shalawat dan salam terlimpahkan pada tauladan kita Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik. Amma ba’du. Shalat merupakan ibadah yang agung. Di antara […]

Pentingnya Mengerti Arti Bacaan Shalat

Posted by iloveAllaah.com Editor • 30/04/2012 Jangan lupa membagikan artikel ini setelah membacanya Dari pandangan ilmu fiqih, paham tidaknya seseorang atas bacaan shalatnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya shalat yang dia lakukan. Artinya, memahami arti bacaan shalat tidak termasuk rukun shalat, juga tidak termasuk syarat sahnya shalat, sehingga asalkan […]

Sholat Tasbih

shalat berjamaah

Sholat Tasbih (http://an-nashihah.com , Ustadz Luqman Jamal) Sholat Tasbih Sholat Tasbih Sholat Tasbih Shalat Tasbih Shalat Tasbih Shalat Tasbih   Catatan Penting Ada beberapa ulama yang melemahkan hadits shalat tasbih ini, akan tetapi, andaikata bukan karena kekhawatiran pembahasan ini menjadi lebih panjang, niscaya akan kami sebutkan perkataan-perkataan para ulama tersebut dan dalil-dalil mereka berikut dengan bantahan […]